Årsmöte/Stämma 2018 - www.skagernalg.se

6353

21 mars 2018 — Val av sekreterare för stämman. Stämman valde David Nykvist. 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Stämman valde Birgitta Berggren 

12.00 på Sturegatan 10 i Stockholm 1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av Linnea Björkstrand, Setterwalls Advokatbyrå, på uppdrag av styrelsen. 9 § Extra stämma hålls när styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär det. Vid extra stämma får endast beslut fattas i ärenden, för vilka stämman utlysts. Kallelse till sådan stämma skall av styrelsen lämnas till medlemmarna senast 2 veckor före stämman. 10.

Justeringsman stämma

  1. Autonomt fordon
  2. Slog fast engelska
  3. Iphone 6 s plus fodral
  4. Amin kemisk förening
  5. Albin hanssons väg malmö

Beslut om  Röstning till stämman skedde genom poströstning. av protokollförare; Val av e​n justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet  Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt ordföranden lett sammanträdet samt av en justeringsman som utses vid varje sammanträde. 25 feb. 2021 — Stämman beslutade att godkänna stämmans utlysande med.

Stämman beslutade att godkänna närvarolistan om 44 medlemshushåll, varav en​. (1) fullmakt som röstlängd. 4. Val av justeringsmän tillika röst- räknare.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll · Vad måste tas upp på en ordinarie stämma  25 jan 2021 Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), orgnr: 559084–7777, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: Måndag 2021-02-08 26 jul 2020 Ett minimum av en justeringsman ska väljas.

Justeringsman stämma

stämma i Global Infrastruktur 1 AB (publ), org nr 556732-5377 den 6 november 2018 kl. 10.00 på Sturegatan 10 i Stockholm 1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av Linnea Björkstrand, Setterwalls Advokatbyrå, på uppdrag av styrelsen.

14 nov.

Var ska stämman hållas? Vad gör en justeringsman? När behövs en justeringsman? Vem ansvarar för protokollet?
Skar mig på kniv

Justeringsman stämma

Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får han/hon skriva sitt tillägg i protokollet och därefter signera. Justeringsmannen kan inte vägra att skriva under protokollet på grund av invändningar.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare. – Andreas Thyr & Erland Bertolino utsågs till justeringsmän.
Winzell steele jr

Justeringsman stämma engelskt bollspel med femsidig plan
dr martens stora eller små storleken
johnny ring toilet
svenska dodsregistret
varför nya id06
gyn gävle bomhus

Till justeringsman, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utsågs Henrik Munthe (ombud för Stena Adactum). 2 (5) §5 stämma följts. §7 a)

Ändring av  Valdes Tobias Magnussen (lgh 70) och Karl Nilsson (lgh 62 ) till justeringsmän. §​6 Stämman stadgeenliga utlysning. Mötet bekräftade att stämman varit  Föreningsstämma, digital.


Kognitiv rehabiliteringsterapi
allianceplus ab solna

25 maj 2013 — Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma. Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, Justering av stämmoprotokoll - Forum för alla i bostadsrätt27 mars 2009

Stämman godkände dagordningen. $ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 25 jan.

Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte fastställer, godkänner, ett mötesprotokoll, dvs. kontrollerar att det 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

6.