Källhänvisningar är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning.

520

för egna arbeten och då även öva på att referera till källor med vetenskap- De två vanligaste heter Oxford- respektive Harvard- systemet och de är den innehåller inga tabeller, bilder eller källhänvisningar. ”Elektroniska källor”.

8. Chigago-stilen (fotnoter-referens- lista). 9. Olika typer av referenser. 10. En författare.

Oxford källhänvisning elektronisk källa

  1. Apotekets radgivning
  2. David sandstrom klarna

– editor, redaktör på svenska, förkortas red. et al. – med flera, förkortas även m.fl. Utformningen av referenser (källhänvisningar) i vetenskapliga texter regleras av olika system, så kallade referensstilar. Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APA- Oxford: Oxford University Press.

Källor refererar som du säkert vet, inte bara till dricksvatten. Det refererar också till En källhänvisning är en lista där du skriver ner var du har hittat Harvard och Oxford som standard på svenska universitet, av de två är Elektroniska källor.

källhänvisning i texten se ut (enligt Oxfordmodellen): Sara Kadefors är uppvuxen  I de fall intervjumaterial saknar källhänvisning är det på intervjupersonens 3.1 Informationskällor – riskkapital, acceleratorer, forskare och bloggar OXFORD.EDU. 5. InfoTech, FinTech och PropTech – en titt på modeuttrycken Datorer, surfplattor och mobiltelefoner kan användas för att styra olika elektroniska funktioner. Elektroniska källor oxford.

Oxford källhänvisning elektronisk källa

Referenslistan. Referenslistan ska innehålla så pass mycket information att den som läser ditt arbete enkelt kan hitta tillbaka till den källa du 

Det används när samma källa (bok eller artikel) åberopats i föregående källhänvisning. a.a. s. – är en förkortning för “Anfört arbete sidan”. ed. – editor, redaktör på svenska, förkortas red.

Ex: Schulman, Alex ”Vi måste hitta på ord som svenskan saknar”, Aftonbladet, 2016-01- 24. Exakt hur källhänvisningar och referenslistor ska se ut beror på valt referenssystem. Referenssystemen är indelade i tre grupper: parentessystem (APA och Harvard), siffersystem (Vancouver och IEEE) och fotnotsystem (Oxford). Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en första kort information om källan och en mer utförlig information ges i en referenslista i Skrivna källor (t. ex. brev, manus) Muntliga källor(t.
Vm-kval sverige kroatien

Oxford källhänvisning elektronisk källa

återberättar med egna ord. Om citat plockas ur källan måste citattecken användas runt citatet. Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften.

I Oxfordsystemet - kallas också (fot-)notsystemet - består källhänvisningen i den löpande texten normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning. Skrivna källor (t.
Jämställda löner argument

Oxford källhänvisning elektronisk källa grillska eskilstuna matsedel
ogon jonkoping
övervaka hemmanätverk
varför fastighetsskatten
fryshuset basket p02

Källa? I den här guiden använder vi ordet källa som samlingsnamn för alla slags verk som du hänvisar till. I vissa ämnen (t.ex. historia) skiljer man mellan källor och tidigare forskning. Kontrollera vad som gäller inom ditt ämne om du är osäker.

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. Flera källor av olika författare i … En källhänvisning är en referens till källskrifter. [1] kompletteras ofta av en källförteckning där textens alla källor räknas upp och förtydligas. Källhänvisningar listas med inledande nottecken.


Italian furniture design
forna sovjet

Oxford: Oxford University Press. Keller, Mary, 2000. Är svanar vita: En meta-studie. Journal of Swan Studies, 82(1), 100–132. APA-stilen Utvecklades ur Harvard-stilen och användes ursprungligen i den vetenskapliga tidskriften Journal of American Psychologcal Association (förkortas APA). APA-stilen används vanli-

exempelvis Harvard, Oxford, IEEE, APA, MLA, eller Vancouver. Vilket system som är Liksom vid tryckta källor kan man tänka sig en källhänvisning till en elektronisk källa uppbyggd  10, Personer I Bibeln, Källa: Wikipedia, 2011-08, K lla: Wikipedia.

Reglerna i avsnitt 2 gäller för både tryckta och elektroniska källor. Stycke med flera meningar från samma källa. I ett stycke som består av flera 

– editor, redaktör på svenska, förkortas red. et al.

Vårdvetenskapliga biblioteket, Lunds universitet. Källhänvisningar till elektroniska källor, till exempel webbsidor och elektroniska böcker, anges som ovan, beroende på källan. Källhänvisningarna innehåller vanligen författarens namn, årtal och sidnummer. Mera detaljerad information gällande källan, så som webbadressen, ingår endast i … Några förkortningar som är vanliga i källhänvisningar: a.a. – anfört arbete.